Hürrem | Konular | Kitaplar

Güneşin Batmasını Geciktiren Peygamber Hz. Yuşa...

Yuşa Aleyhisselam’ın mucizeleri arasında güneşin batışını Allah’ın izni ile geciktirmesi çok meşhurdur. Güneşin durma mucizesi Beyti Makdis’in fethinde gerçekleşti.

Muhabere uzun sürdü. Fetih muyesser olmadı. Kalenin düşmesine az kalmıştı. Düştü, düşecekti. Güneşte batma üzereydi. Cuma günü akşam üstü tam kafirleri mağlup ederek zafere kavuşmak üzere iken güneş batmaya başlamıştı. Giren gece ise cumartesine aitti. Bu gün ise mukaddes bir gündü. Savaşı kesmeleri gerekiyordu. Düşmana fırsat verildiği takdirde bütün emekleri boşa gidecekti. Durumun aleyhlerine döneceğini gören Yuşa Aleyhisselam dua etti. Güneşin durması (batmaması) için Cenab-ı Allah’a yalvardı.

Peygamberimiz Aleyhisselâm, Yûşâ Aleyhisselâm için Şöyle buyurmuşturlardır;

“ Muhakkak, güneş hiçbir beşer için hapsedilmedi. Ancak Beyti Makdis’in (Kudüs) fethinde Yûşâ (Aleyhisselâm) için durduruldu.”

(Ahmet Bin Hanbel, Müsned)

Güneş olduğu yerde durdu.

Zaman dondu.

Müminler büyü bir aşka ve heyecan ile saldırdılar. Yuşa Aleyhisselam’ın duasının bereketiyle güneşin durduğunu görenlerin imanı kat kat arttı. Büyük bir inançla düşmanın üzerine yürüdüler. Şehir alındı. Müminler galip gelip şehri aldıktan sonra güneş battı.

Hz. Yuşanın Mucizeleri

1- Yûşâ aleyhisselâm, Eriha'yı fethetmek üzere İsrâiloğullarını topladı. Yolculuk esnâsında Şeria (Ürdün) Nehrinin suları çok olduğu için geçemediler. Nehrin üzerinde köprü de yoktu. Yûşâ aleyhisselâm duâ edince Şeria Nehrinden bir yol açıldı. İsrâiloğulları o yoldan geçtikten sonra sular tekrar eskisi gibi akmaya devâm etti. 2- Bir şehrin fethi esnâsında kuşatma uzun sürmüştü. Bütün çalışmalara rağmen surlarda gedik açılmamıştı. Yûşâ aleyhisselâm duâ etti. Allahü teâlânın kudretiyle yer sarsılıp kalenin surları yıkıldı. Yûşâ aleyhisselâm ve ona inananlar şehre girip fethettiler. 3-Yûşâ aleyhisselâm Kudüs şehrini fethetmek için muhâsara etti. Bir cumâ günü akşam üzeri güneş batarken, güneşin bir müddet daha batmaması için Allahü teâlâya yalvardı: ''Ey Allah'ım! Güneşi geri al!'' diye duâ etti. Allahü teâlânın emri ve takdiri ile batmak üzere olan güneş yükseldi. Bir müddet daha gündüz devâm edip Kudüs fethedildikten sonra battı.
Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde bildirdiği hadis-i şerifte; ''Güneş hiçbir kimse için batmaktan alıkonulmaz. Ancak Beyt-i Mukaddesi fethetmek için gittiği gecelerden birinde Yûşâ aleyhisselâm için batmaktan alıkonuldu.'' buyuruldu.

Konular