Hürrem | Konular | Kitaplar

Yahudiler Ağlama Duvarında Neye Ağlıyorlar?

Yahudilerin önemli ibadetlerinden olan hac ibadeti kendilerince kutsal üç bayramda sağlıklı ve reşit erkeklerce ağlama duvarının önünde birtakım ibadet ve kutsal mekanları ziyaretle tamamlanır.

Yahudilerin yerine getirmeleri gereken ibadet sayılan eylemlerden biri de ağlama duvarına dönüp ağlamak yada ağlıyor gibi davranmaktır.

Peki Yahudiler neye ağlıyor ? niçin ağlıyorlar?

Mabededin yıkılışına , Süleyman a.s tarafından inşa ettirilmiş olan Süleyman mabedinin yıkılışına ağlıyorlar.M.Ö 586 da Kudüs Babil krallığı tarafından işgal altına alınmış ve Babil Kralı Nebukadnezar Süleyman Mabedini yıkmış , kentte tahribata yol açmış ve israiloğullarını (yaklaşık kırkbin yahudiyi) sürgün etmiştir.

İşte yahudilerin ağlama duvarında ağlamalarının sebebi Süleyman Mabedinin yıkılışına engel olamadıklarındandır.

MÖ 20 yılında Kral Herod tarafından, tahrip edilen mabed yeniden tamir ettirilmiş ve daha sonra Romalılar M.S. 70 yılında Titus tarafından tahrip edilmiştir. Her ne kadar Tapınak uzun süre önce tahrip edilmiş olsa da, Batı duvarı hala ayaktadır ve uzun yıllardan beri tapınak yapısının ayakta kalan tek duvarı olduğuna inanılır.Yahudiler ikinci defa yapılandırılmış olan ikinci mabedi de koruyamadıkları için ağlarlar.

Musevi Eskatologya'sı Mesih'in gelmesinden önce buraya Üçüncü Tapınak'ı inşaa edilmesini planlamaktadır ve bu yüzden Ortodoks ve Muhafazakâr Musevilik taraftarları bir gün Üçüncü Tapınağın inşaa edileceğini ummaktadırlar.

Konular