Hürrem | Konular | Kitaplar

Pargalı ibrahim paşa neden idam edildi

Muhteşem Süleyman, adı süleyman dönemi de muhteşem olunca onu sahiplenmek isteyen çok olacaktır..

Henüz atalarının midelerinde vitamin bile olamamış ideoloji ve gruplar bile pargalıyı bir şekilde kendileri ile özdeştirmeye kalkışabilecektir..

Kalkışmaktalar da..

Pargalı ibrahimin idamı ve idamına gelen süreçte en çok konuşulan mevzulardan birisidir.

İddialar:

1. grup; Hürrem Sultan'ı entrikacı olarak gören sınıf hürrem sultan ile bağdaştırıp, pargalının ayağını hürrem sultan kaydırdı deyip bunu destekleyici iddialar ve delilleri toplamakla meşguller

2. grup; Avrupa menşei gizli güçlerle bütünleştiren kesim var. Pargalının aynı menşei tarafından yetiştirilip osmanlıya yerleştirildiğini düşünmekteler ve bunu destekleyici seneryolar oluşturma derdindeler

3. grup; Pargalının inanç olarak zayıfladığı ve itikadi anlamda sapkınlıklar yaşadığını düşünmekte. Bunun için döneminden deliller getirtmekte..

Ağırlıklı olarak bu üç grup arasında gelgitler yaşanmakta. Eğer sebatay sevi pargalıdan önce gelmiş olsa idi dördüncü bir grup daha ortaya çıkacak ve pargalı ibrahimin gizli sebataist olduğunu ve bu yüzden idam edildiğini iddia edecekti.. Ne yapalım tarihler uyuşmuyor. Onlar da şanslarına küssünler.

Güneşin doğduğu yerde karanlığın hükmü yoktur. Kanuni Sultan Süleyman dönemi bir güneş ise yukarıdaki 3 ayrı karanlığında varlığı imkansızdır.

Batılı elçiler yazmış olabilir. Ya da tarihi bazı vesikalar sanki yukarıdaki iddialardan birilerini haklı çıkarıyor gibi gösteriyor olabilir. Onlar sadece ustaca oynanmış illisyondan ibaret tarihi aldatmacan ibaret..

Güneşin gökyüzüne en aydınlattığı dönem ve her taraf pırıl pırıl. Sanki osmanlı o güne kadar kimseyi idam ettirmemiş. Sanki osmanlıda hiç böyle hadiseler yaşanmamış ilk ve son defa yaşanıyormuş gibi atılıp tutuluyor..

Genç yaşta hızla yükselmesin belli bir yetki ve güce ulaşmış olması hatta padişaha damat olması vs. vs.

Bunların hiç biri o dönemin karanlık avrupasından planlanabilecek kadar ustaca ve hatasız plan olamıyacağı gibi tamamen tesadüf eseri de değildir. Azim çaba gayret ve en önemlisi bir firaset örneğidir.

Kendi öz evladını bile devletin bekası için feda eden bir lider damatını mı afedecek sanıyorsunuz. İdam şekli vs bakılırsa sadece devletin bekası ve teb'anın sadakatının tesisi için verilmiş bir karar şekli olduğunu ortaya koymaktadır..

Binlerce pargalı ibrahim bulunabilir ancak toplumun sadakatı bağlılığı bir kere kırılırsa o devletin ayakta durması imkansızdır.

Yukarıdaki üç maddede yer alan özellikle ikinci ve üçüncü nedende geçen nedenler pargalıda olmasada bu karakterdeki kişilerin çıkardığı fitne ve fesat bir devlet adamını başından etmiştir..

Yani münafıklar. İmparatorluk içinde üstdüzeyde belli bir güce sahip olamayan, maddi menfaat içinde olan ya da dış devletlerin güdümündeki kişilerce yayılmaya çalışılan fitne fesat ve asılsız iddialarla toplumda sarayın itibarını zedeleme ve gizli bir itaatsizliği doğurma mücadelesinin ürünüdür.

Yani:

1. Pargalı inanç olarak bir sapkınlık içinde olmasada gerçekte inanç olarak sapkın ve münafık kişilerce devlete olan güveni zedelemek için çıkarılmış dedikodular

2. Pargalı'nın devletine olan sadakatinden şüphe olmamasına rağmen farklı güçlere hizmet eden toplum içindeki casuslarca çıkartılmış yalan haber ve fesat

Bu iki fitne yuvası toplumun devletine olan sadakatini zedeleyecek noktaya geldiği için verilen bir idam kararı..

Bugünkü tabiri ile Pargalı İbrahim Paşa asırlarca sürecek ve osmanlının çok kısa zamanda büyük güç kaybetmesine neden olacak HALK İSYAN'larının fitillenmesinin önünü kesmek için feda edilmiş kurbandır..

Devlete kimi malı ile kimi ile hizmet eder, bazen ölümler bile o devlete yapılmış en büyük hizmettir!

hurrem.zehirli.org


27 yorum

Ben İnancının zayıflamasından

Ben İnancının zayıflamasından dolayı olduğunu sanmıyorum .

Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı bi tez okumuştum .

Çok başarılı bir iktidardaan sonra İbrahim Paşa'nın gönderildiği valiliklerde ben Sultan'ım diyerek halkı kendine yönelttiği düşünlüyor . Ama Hasodabaşılıktan Sadrazamlığa iyi bir geçiş yapan İbrahim Paşa kendi düşmanlarını çoğalttığı için Sultan Süleyman'ın kulağına İbrahim Paşa böyle demesede BNöyle duyulmuştur . Birazda Şehzade kapışmasındaki Mustafa yancılığından dolayı Sultan Süleyman tarafından boğdurtulmuştur .

21.03.2011 - Merve.06

Şehzade kapışmalığından çok şahsi ihtiras

Koca bir imparatorlukta ikinci adam olacaksın ve şahsi ihtiras ile hiç yüzleşmiyeceksin bu imkansız!

Bugün bile iktidara gelebilme hırsından dolayı partiler birbirine bölünebilmekte. Talebeleri gömleğini çıkarıp hocalarına sırt dönebilmekte. Ya da partiyi göğüsleyen isimler diskalifiye edilip farklı adaylar başa geçirilebilmekte..

Her dönem iktidar kavgası olmakta. Pargalı ibrahim paşa'nın da imtihanı ihtirası olabilir. Erken yaşta hızla yükselmek bazen kişinin kendisini boy aynasında görmesine neden olabiliyor..

Bu da bize tarihi bir ibret olsa gerek..

21.03.2011 - hayat

Neden?

siz dahi gerekçeli bir neden söyliyemiyorsunuz devletin bekası için???
ibrahim paşa yıllarca dewletin bekasına hizmetine çalışmadımı?? öldürülmesindeki sebebleri kabul etmediğiniz gibi açık ve net bir sebeb ortaya koyamıyorsunuz hakkında hüküm verilmişmiş verilmişte ne imiş nedenmiş yok dewletin bekası acaba bu olayında fetvasını ebu suud efendimi verdi meraktan sordum sadece ve Ve Sizden rica etsem Sultan Süleyman Hanın ve hürremin Hatalarından bir kaç örnek verebilirmisiniz???Ehl-i Sünnete göre bir tek Peygamberler Masumdurlar,,, Ama zamanımızda koyu ehli sünnet geçinenlerin Akidelerinden biri olmuş osmanlıyı Masum görmek,,,,Kimse osmanlı aleyhinde konuştuğumu zannetmesin Ama bu kadarda açıklamadan temiz masumlaştırmaya uğraşmak islamada uygun değildir Zillullah fil ard meselesine cevaz veren vardır muhakkak..?? sadece soru??

24.03.2011 - Abdullah Vefa

Adnan Menderes mi sandınız?

Siz Kanuni Sultan Süleyman Han'ı 1961 darbeci cuntası mı sanıyorsunuz? Oturup 450 yıl önceki idamın altında kötü niyet arayacağınıza Daha 50 yıl önce idam edilen ADNAN MENDERES'i sorgulayın.

Adnan menderes neden idam edildi?

Tutturmuşsunuz hürrem sultan diye atıp tutuyorsunuz. Utanmasanız adnan menderes'in idamında bile hürrem sultanı suçlu göreceksiniz.

Yargısız infaz edip libya'ya giren, her yeri bombalayan ABD'yi, Fransa'yı görünce osmanlı'da masumiyet değil KAHRAMAN'lık aranır..

İbrahim paşa'nın ölümüne götüren bir çok neden vardır. Ebussuud Efendi büyük bir alim zaattır. Verdiği kararlarda hata aramak sadece arayanın hatası olarak kalacaktır..

Tavsiyemiz Damat ibrahim paşayı idam kararını veren mahkemeyi eleştirmek yerine terör başı abdullah öcalanı besleyip, Adnan Menderes'i idam ettiren mahkemenin kararlarını sorgulamanız üzerine..

Önyargılarınızı ve geçmişe olan nefretinizi temizlemedikten sonra yazdıklarımızı anlayabilmeniz de güç olacaktır!

24.03.2011 - hayat

Burda bi hataya düştüğümüzü

Burda bi hataya düştüğümüzü zannediyorum.Geçmişle günümüzü kıyas etmeli ancak bu kıyas şekli doğru bi şekilde yapılmazasa bizleri yanlış yerlere götürecektir.Pargalı damat İbrahim paşa nın şehzade Mustafa nın idamı ile Adnan Menderes idamını kıyas etmek mümkün değildir şüphesiz ki bu şahısları yargılayan mahkemelerde bir değildir.Ama iş devlet bekasına gelirse bu gün pek çok tarihçiye yanlış gelen bi olaydır pargalı nın ve şehzadenin idamı yani devletin bekasıı olduğu kanati çok yaygın değil.Aynı şekiilde Adnan Menderes olayı bi çok kesime göre (ki bende dahilim) idam son derece sakıncalı ve yanlış bi ceza yönntemi idi ancak bu kararı verenlere görede devlet bekası içindi yani aynı tarihte verilmiş pargalı kararı gibi.Hürrem sultanın ne gibi işlerle meşgul olduğunu bilmek elbette bu günden bakıp doğru bi şekilde tespit edilemez ancak devlet işlerine karışan sultanların başında geldiği bilinen bir gerçektir.Ayrıca Osmanlı yı incelerken gene adil bi gözle bakmamız lazımdır ki bu da şunu gösterir.Osmanlı dönemine göre kusursuz bi sistemle kurulmuştur,ancak ne padişahların tümü nede devlet adamlarının tümü kusursuz değildir.Osmanlı devletinin en başarısız ve-ya pasif padişahlarından biriside hürrem sultanın oğlu 2. Mehmed han dır.Tarihe bakıp örnek almak lazım hatalarımızı kabul edip görmek lazım geçmişde hata yapmadık mantığı bizleri bir yere götürmez.Ecdad Viyana ya kadar da yürümüş Sakarya ya kadarda çekilmiştir.

01.04.2011 - Ziyaretçi

PARGALI

Kanuni onu vezir yaptıktan sonra ; serdar-ı sultan ibrahim ünvanını verdi.
Bir zaman sonra Pargalı unvanını serdar sultan ibrahim olarak kullanmaya başladı.
Serdar-ı sultan ibrahim:Sultan Süleymanın kumandanı İbrahim anlamına gelirken,
Serdar Sultan İbrahim :Sultan ve Komutan İbrahim anlamına geldi.
Bu kanuninin kulağına çalınınca onu bir akşam saraya davet etti ve satranç oynamaya başladılar bir ara kanuni şah çekti ve :Hadi bakalım serdarı sultan ibrahim şimdine yapacaksın,
Pargalı bir anlık gafletle Sultan ibrahim bir çaresini bulur dedi.
Ve hemen orada kelleyi verdi.
Kynk :Üstad Kadir Mısıroğlu

30.05.2011 - ömer kocaaslan

çekemiyosunuz bu diziyi kabul

çekemiyosunuz bu diziyi kabul edin !!!!!!

27.07.2011 - HAZAL SEZGİN

Şeyhülislâm Ebüssuud Efendi nin ilginç fetvaları

Sultan I. Süleyman devrinde 1545 tarihinde Şeyhülislamlığa getirildiği söylenen Ebussuud Efendi 1536 yılında katledilen ibrahim paşa ya nasıl fetva vermiştir bu tartışma konusu.ayrıca ebussuud efendi nin vediği fetvaları aç bir zahmet oku medreselerde müspet ilim okutulmasına gerek yoktur "kızılbaşların topluca öldürülmeleri elbette dinimize göre helaldir gibi akla uygun olmayan fetvalar vermiştir içki yi bile sarhoş olmadıkça haram kılmamıştır 2.selim dönemindeki lüks eğlence hayatına bir müdahalede bulunmamıştır ....Şehzade MUSTAFA nın katlinde de fetvası vardır ;
Şeyhülislâm Ebüssuud Efendi'den de devlete isyan ettiğinden dolayı idam fetvası kamufleli bir şekilde alınmıştır. Bu fetva bile usulüne uygun alınmamıştır.Bu noktada Şehzâde Mustafa'nın Kardeş katli kanunu gereği kardeşlerince öldürülmemiş olmasına rağmen ölümünün bu kanuna dayandırılmasının neden sorgulanabilir!! bu adamın verdiği kararlar nasıl sorgulanmaz sorarım

06.09.2012 - Ziyaretçi

söylediklerin tamamen yalan

söylediklerin tamamen yalan ve safsatadan ibarettir sarayın kapısındaki karıncanın sebepsiz katline bile fetva vermeyen ebusuut efendiye bu iftiralar ancak çamur at izi kalsın kabilindendir osmanlı padişahlarının büyük kısmı velidir herzaman islamın başını dik tutmuşlar islam dinine çok büyük hizmetlerde bulunmuşlardır halklarını 600 sene ayakta tutmuşlar islamiyeti üç kıtaya yaymışlardır ömür boyu askerlik yapmışlardır sultan süleyman ümrünü at sırtında geçirmiş yaşlı ve hasta halinde bile küffarla mücadele etmiştir zamanımız insanının 18 ay değil 1 aylık bile askerlikten kaçtığı dönemde onlar ihtiyar yaşlarına rağmen oturmamışlar mücadele etmişlerdir beğenmediğiniz o padişahlar karşısında asya avrupa afrika tir tir titremiştir tarihe mal olmuş böyle büyüklerin yanında değil konuşmak ağzını açmak bile abesle iştigal etmektir memlekette olanlara insan hayret ediyor ecladına bu kadar iftita attıran başka bir toplum göremezsiniz

08.09.2012 - Ziyaretçi

ya sen kadir mısıroğlu na

ya sen kadir mısıroğlu na tarihçi mi diyorsun arkadaşım !adam mehmet akif ersoy a hakaret etmiştir Atatürk e neler söylemiştir bu adam nasıl tarihçi lan kadir Mısıroğlu mudur nedir böyle insanları okumayın ya da okuyun bize nede insanları da yanlış yönlendirmyein ibrahim paşa sultan ibrahim bulur falan atmış kafadan nerde böyle bir konuşma hangi raporda var her osmanlı ya türkiye ye emeği geçen insanı kötülemiştir mısıroğlu hataları olacak onlarda insan üstad yazmışsın bir aç incele bakalım ettiği hakaretleri ..diniz zayıflamışmış siz hürrem in bilin dimi kutsal yerlerdeki eserlerini peki ibrahim paşanın mekkede yaptığı yerleri yazsanıza istanbulda biir çok yerde yaptırdığı eserleri bunları vakıflara tahsis ettiği Zaten kendisini bir anlaşmada macaristan kralıyla denk tutulduğunu bunları hakkıyla aldı iyi bir asker iyi bir yöneticiydi osmanlıya çok katkısı vardır bu kadar karalamayın

10.09.2012 - Ziyaretçi

YA PESS HAKİKATEN CASUSMUŞ

YA PESS HAKİKATEN CASUSMUŞ MEĞER PAŞA OSMANLI YI YÜKSELTEN SINIRLARIN GENİŞLEMESİNDE DEVLET YÖNETİMNDE ANLAŞMALARDA ROL ALAN İBRAHİM PAŞA !! ..HÜRREM SULTANIN O KANUNİİYE OLAN SÜSLÜ MEKTUPLARININ ARASINDA PAŞAYI ŞİKAYET ETTİĞİ YAZAR TOPKAPI ARŞİVLERİNDE BUNLARI DA YAZIN YANLI SİTE YAPMIYORUZ DİYORSUNUZ BAZI YERLERDE PEKİ HANİ BU BİLGİLER VAR MI ??PAŞA KENDİNİ GÖZGÖRE GÖRE Mİ ÖLDÜRTTÜ YOKSA PAŞANIN LAFLARI ABARTILDI MI ANLAMADAN DİNLEMEDEN FETVASI YOK ZATEN OLSA DA PADİŞAH NE DERSE O GERÇİ..HEYKEL PUT MU O ZAMAN PAŞA AVRUPAYI GÖREN BİLEN BİRİ ZEKİ OSMANLIYA TAMAM HIZLI GİTMİŞ AMA SANAT GETİRMEYE ÇALIŞMAMIŞ MI ŞU AN BİR SÜRÜ HEYKEL VAR ÜLKEMİZDE PAŞANIN MEKKE DEKİ HAYIRLARI NEDEN YAZILMIYOR VE DAHA BİR ÇOK YERDE HÜRREMDEN KAÇ SENE ÖNCE GELMİŞ BİR ADAM HÜRREMDEN DAHA MÜSLÜMAN VE OSMANLIDIR

10.09.2012 - Ziyaretçi

Öyle mii din üzerinden

Öyle mii din üzerinden siyaset yapan insanlar hala var bu ülkede ebuusud efendi için konuşmuyorm tamamen ! ama yanlışları var sen kabul et etme .kimseye de çamur atacak değilim kendim uydurmuyorum sonuçta tarih bölüm başkanı hocalarımız var yazan çizen bu konuları .. bir kere ibrahim paşanın katline tarihlere bakarsan ebuusud efendinin fetva vermesi mantıksız oluyor kim verdi bu fetvayı madem ayrıca karıncanın bile katline sebepsiz diyorsun da mustafa nın beyazıd ın çocuklarının ne günahı vardı başka yere gönderilebilirlerdi kaç sene sonra aa babalaramızı öldürdüler diye gelip osmanlıya savaş mı açaçcaklardı diye katli vacip bu mu fetva ..ayrıca pozitif bilimleri kaldırmıştır bu her yerde yazar.Ecdadımız diye yanlış yaptıkları yazılmayacak mı konuşulmayacak mı yapmış olduğu iyi şeylerde vardır ama k.bakma benim için önemli isim Muhammed BirgiviDİR İmamIN selim döneminde bir konuşması yazar taarihi kaynaklarda :Osmanlı Devleti’nin yükseliş döneminde yaşayan İmam-ı Birgivi hayatının son yıllarında din ve devlet kurumlarında gördüğü bazı yolsuzluklar hakkında devlet büyüklerini uyarır. Bunun için sık sık İstanbul’a gider, dönemin sadrazamı olan Sokullu Mehmed Paşa ile görüşür, gördüğü aksaklıkları düzeltmesi için sadrazama öğütler verirdi. Ebuusud efendi nerede bu haksızlıklar olurken rüstem paşa rüşvetle oynarken nerde fetva KIRIM IN FETHİNE İZİN VERMİŞTE O GÖRKEMLİ DONANMAMIZ YOKMUŞ SOKULLU YA TÜRK DÜŞMANI DİYORLAR ADAM KANAL PROJESİNİ HAYATA O DÖNEM GEÇİRSEYMİŞ BİZ TÜRKLER NELER YAPACAKTIK KIRIMI BİZZAT İLGİLENEN BİR PADİŞAH ALABİLİRDİ SONUÇLARI DÜŞÜNÜLEREK.. MUSTAFA NIN KATLİNDE AÇIK SOMUT BİR DELİL var mı SAKALDI BIYIKTI ÖYLE DEDİ BÖYLE DEDİ İBRAHİM PAŞA DİNİ ZAYIFTI CASUSTU SULTANIM DİYE ÖLÜRKEN BAS BAS BAĞIRDI HAA??.İBRAHİM PAŞA DA ECDADIMIZ DEĞİL Mİ MUSTAFA HAN ECDAD DEĞİL Mİ YAKIŞIKSIZ KELİMELER KULLANAN ARKADAŞLAR VAR onlarıda UYARIYOR MUSUN ACABA ??

10.09.2012 - Ziyaretçi

sizin gibi geri düşünenler

sizin gibi geri düşünenler yüzünden bu ülke ilerlemiyor hep geri kalıyor maalesef.. tek din okutulsun değil mi hala bile bunu savunanlar var din adına iyi şeylerde yapılmıştr ebuusuud efendi tarafından ama sonra kötüye kullanılmıştır olay bu !! mesela yeniçeri ordusu onların sayesinde osmanlı imparatorluk oldu payları büyük fakat sonra ileri görüşlü padişahları astılar kestiler sırf kendi bencilliklerinden kuvayi milli ye mesela her insan bencildir ve gücünü genelde kendisine kullanır ..şimdi yeniçeri padişahlar konusu diye yazayım kanuni kuvayi milliye yaptılar evet osmanlı ya bir çok şey ya da türkiye ye ama sonra yaptıklarına bakarsak onların bu hatalarını gözmezden gelemeyiz yeniçeriler çok iyilik yapmıştır kötülükte at gözlüklerle o hacı o hoca bu padişah şu asker hiç yanlış yapmaz demeyin saçma oluyor

13.09.2012 - Ziyaretçi

CVP:sizin gibi geri düşünenler

haklısınız bizim yüzümüzden bu ülke geriledi ama sizin yüzünüzden de uzaya çıkmak üzere öyle değil mi? Hadi bizde iş yokta ileri götürcek siz ne halt ettiniz? Tarihi bile tersinden anlayarak, gerçeklerden bihaber, kendini bile tanımayan sizin gibi biri ülkesini nasıl ileriye götürsün..

14.09.2012 - anlayana

kusura bakmada ileri

kusura bakmada ileri götürecek insalar geri götürenlerden az olunca bu kadar oluyor ben kendi adıma iyi bir konumdayım yapabildiğim kadar ülkem için çalışıyorum..tarihi kim tersten okuyor acaba hürrem hürrem hürrem öyle mi hürem anne diyorsunuz osmanlı düşmanısınız diyorsunuz paşaların dini zayıf diyorsunuz sakal bıraktı bıyık bırakktı diyorsunuz biz söyleyince kötü oluyoruz ..bunlara cvp vermeyelim susalım siz konuşun değil mi tek çok ilerililik gerçekten !! başka bir şey yok gerçeklik yok yazılanlarda o kadar çok sebep sonuç var ki olayların nelere mal olduğunu bunları göremiyecek kadar körsünüz maalesef

14.09.2012 - Ziyaretçi