Hürrem | Konular | Kitaplar

Malkoçoğlu bali bey kiminle evlendi

Malkoçoğlu Bali Bey kiminle evlendiği çok merak ediliyor.. Özellikle çapkınları ile diziye hızlı giriş yapan malkoçoğlu zirveyi acı bir aşk yaşayarak koşuyor..

Önce bir yahudi kızına vuruluyor..

Sonra bol bol gece hayatına akıyor..

Sarayda görev veriliyor orada da sarayın misafiri aybike hatuna vuruluyor..

Muhteşem yüzyıl dizisinin seneryosu böyle.. Onlar böyle uygun görmüş.

Biz de merakla bekliyoruz kiminle evleneceğini..

* * *

2.nci Bayezitin kızı Aynişah sultanın kızıyla evlidir . Semendire sancakbeyi olmuþ, 1521 yýlýnda Belgrad'ýn fethinde görev yapmýþtýr. Daha sonra Belgrad sancakbeyi ve Bosna Beylerbeyi oldu. 1526 yýlýnda Mohaç Savaþý'nda çok üstün baþarýlar gösterdi. Budin'in (Budapeþte) ikinci beylerbeyi oldu. Vezir oldu. 1548 yýlýnda vefat etti. Budapeþte'nin en büyük meydanýnýn adý Osmanlýlarýn Budapeþteyi kaybettiði zamana kadar Gazi Bali Paþa Meydanýdýr. Mehmet Bey adýnda bir oðlu vardýr.